האם מותר לשפץ דירת עמיגור

חברת עמיגור מציעה למשפחות, זוגות ויחידים שנמצאו ראויים לכך, דיור במחירים מוזלים ובתנאי תשלום מעולים. מי שנמצאו מתאימים זוכים לדיור קבוע, כאשר שכר הדירה עבור השימוש בדיור כאמור הוא נמוך. מהי חברת עמיגור ומהם מקורות…